2010/07/05

ST岡田早苗:PS


PS8月号のCoverです。
Ph/Motoyuki Kobayashi(eg5 management)
Hm/Mai Ozawa(mod's hair)