2012/12/17

PH SASU TEI:FASHION EDGE


TOKYO FASHION EDGE 12月号です。


ph.Sasu Tei
st.Sumire Hayakawa
h.Takamasa Taguchi 
m.Sayaka Enomoto